image

Сайтын нууцлал

Жүр үр ХХК нь өөрийн сайтаар үйлчлүүлэгчдийнхээ мэдээллийн нууцлалыг нэн тэргүүнд чухалчлан үзэж, халдашгүй байдлыг бүхий л харилцааны үед ханган ажиллана. Та манай цахим хуудсаар үйлчлүүлж манай үйлчлүүлэгч болох нь дараах нууцлалын баталгааг зөвшөөрсний илрэл юм.

Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийн нууцлал

  1. Бид таны оруулсан хувийн мэдээллүүдийг чандлан хадгалж хэн нэгэн гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй бөгөөд манай мэдээллийн бааз нь сайтар хамгаалагдсан байна.
  2. Бид таны оруулсан мэдээллүүдийг зөвхөн танд тустай нөхцөлөөр буюу таны хүсэлтэд хариулах, шинэ мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх, тантай холбоо барих  гэх зэрэгт ашиглана.
  3. Та өөрийн оруулсан мэдээллээ хэдийд ч харж өөрчлөх боломжтой бөгөөд өөрийн мэдээллийн аюулгүй байдлаа хангах үүднээс гуравдагч этгээдэд нэвтрэх нэр, нууц үгээ дамжуулж үл болно.
  4. Та өөрийн хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг бүрэн хариуцах бөгөөд таны хэрэглэгчийн эрхээр үйлдэгдсэн бүхий л үйлдэлд зөвхөн та хариуцлага хүлээх болно. Хэрвээ та өөрийн хувийн мэдээллийг бусдад алдсан гэж үзвэл энэ тухайгаа бидэнд яаралтай мэдэгдэж бүртгэлээ идэвхигүй болгох эрхтэй

Мэдээллийн халдашгүй байдал

  1. Компаний эрх ашигт ямар нэгэн байдлаар халдахыг оролдож, хор хөнөөл учруулахыг завдсан тохиолдолд
  2. Хууль хяналтын байгууллагын албан ёсны шаардлага, баримт дээр үндэслэн хамтран ажиллаж байгаа нөхцөлд

Эдгээрээс бусад ямар ч нөхцөлд мэдээллийн нууцлалыг бид бусдад дамжуулахгүй чандлан хадгалах болно.

Энэхүү сайт нь Жүр үр ХХК-ний өмч бөгөөд сайтаас зөвшөөрөлгүй мэдээ хуулбарлах, өөр сайтад байршуулахыг хатуу хориглоно.