Эрхэм зорилго

Хүн хүнээ хайрлах сэтгэлийг бид холбоно.

Үзэл баримтлал

Бид
Сэтгэлээ шингээж хийнэ, сэтгэлд нь хүрч үйлчилнэ.
Бид
Итгэл сэтгэлээрээ нэгдэж, аз жаргалаа бүтээнэ.
Бид
Өөрсдийгөө хөгжүүлж, эх орноо хөгжүүлнэ.

Уриа үг

Чанар
Чанартай бүтээгдэхүүнээр хэрэглэгчиддээ үйлчилнэ.
Итгэл
Итгэл сэтгэлээрээ нэгдэж, аз жаргалаа бүтээнэ.
Ирээдүй
Хүлээсэн итгэлээ хадгалж чадвал ирээдүй бие болно.