Жүр үр Өнөр салбар

Цагийн хувиар : 08:30-21:00

Хаяг : Сонгино хайрхан дүүрэг, өнөр хороолол, 13-р хороо, СХД эмнэлэгийн урд талд