Жүр үр Үйлдвэр салбар

Цагийн хувиар : 08:30-21:00

Хаяг : ХУД, 3-р хороо, Ажилчны гудамж-137, Говь үйлдвэрийн баруун талд, "Жүр Үр" ХХК-ийн Төв үйлдвэрийн байр