Жүр үр Төв Үйлдвэр салбар

ХУД, 3-р хороо, Ажилчны гудамж-137, Говь үйлдвэрийн баруун талд, “Жүр Үр” ХХК-ийн Төв үйлдвэрийн байр

botom logo