Жүр үр Сансар салбар

Цагийн хувиар : 08:30-21:00

Хаяг : Баянзүрх дүүрэг, 15-р хороолол, 7-р хороо, 1-110 тоотын өргөтгөл