Жүр үр Эрдэнэт-1 салбар

Цагийн хувиар : 08:30-21:00

Хаяг : Орхон аймаг, Баянцагаан баг, ДГТ-3