Жүр үр Эрдэнэт-2 салбар

Цагийн хувиар : 08:30-21:00

Хаяг : Орхон аймаг, Тосгон, Жүр Үр ХХК-ийн үйлдвэрийн байр