Жүр үр Дархан-1 салбар

Цагийн хувиар : 08:30-21:00

Хаяг : Дархан хот, 12-р баг, 6-р хороолол, 16-р байрны баруун жигүүр